| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Waarop letten

Page history last edited by Schaduw Zijde 1 year, 11 months ago

Waarop kan je letten bij een boekbespreking en bij het lezen?

 

1. Soorten romans


Verschil tussen roman en novelle

Voorlopers van het genre


Indeling op basis van thematísch-structurele gronden:

 

 

 

 • nadruk op beschrijving van de ruimte


lndeling op basis van vormelijk-structurele elementen


Nog enkele romansoorten

2. Literaire stromingen


belangrijkste stromingen 19de en 20ste eeuw:

 

3. Intertekstualiteit


Directe en indirecte verwijzingen naar andere literaire werken
Belangrijk in context van postmodernisme

4. Invloed van de tijdsgeest


de maatschappij en de tijd waarin een schrijver leeft hebben invloed op literaire werken

5. Wie is er aan het woord?

 

 

 • point of view / focus
  • focus
   • nul-focalisatie
   • interne focalisatie
   • externe focalisatie
  • point of view:
   • alwetende verteller
   • gezien vanuit 1 of meer personages
   • gezien door het oog van een camera

 

 • vertelperspectief
  • enkelvoudig: 1 verteller, 1 vertelwijze
  • meervoudig: 1 vertelwijze, meerdere vertellers
  • wisselend: meerdere vertellers en/of meerdere vertelwijzen
  • onbetrouwbaar perspectief

 

6. Personages

 

 • Beschrijving:
  • Uiterlijke beschrijving
  • Innerlijke beschrijving
 • "Speaking name"
 • Round + flat character
 • Type - karikatuur
 • Dialogen
 • Bechdeltest:  een informele test die gebruikt kan worden om fictie te testen op seksisme. Een werk slaagt voor de test als er minstens twee vrouwelijke personages in voorkomen met een naam, die met elkaar spreken over een ander onderwerp dan het onderwerp 'mannen'.

 

7. Waar speelt het zich af?

 

 • locatie, ruimte
 • geografische plaats
 • welke omgeving
 • 'in iemands gedachten’ is ook een plaats!

 

8. Wanneer speelt het zich af?

 

 

9. Structurerende elementen

 

10. Wat gebeurt er op het vlak van taal?

 

 

Bronnen


Lezen voor je lijst. Rob de Ruiter.- Leuven . Acco, 1991. - 107 p. – ISBN 90-5256-049-8
Lexicon van literaire termen/ H. van Gorp,e .a.- Leuven: Wolters,1984.- 348 p. - ISBN 90-309-82314
Literair mechaniek: inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten/ Erica van Boven en Gillís Dorleijn-. Bussum: Coutinho,1999.- 320 p. - ISBN 90-6283-162-1
Prisma van de letterkunde: ruim 2500 literaire begrippen van A tot Z verklaard/ samengest. door Cees van der zalm.- Utrecht: Spectrum,1990.- 306 p. - ISBN 90-274-1956-6

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.