| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Boekbespreking info

Page history last edited by Schaduw Zijde 1 year, 1 month ago

Hoe doe je dat, een boek bespreken?


Een aantal jaar geleden gaf Fatima in een leeskringsessie uitleg over alles waarop je kan letten bij het bespreken van een boek. De neerslag daarvan is te vinden op onderstaande pagina's.

 

Waar kan je terecht voor nog meer info?


Een belangrijke site voor ons taalgebied is de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Je vindt er ondermeer volgende twee online literaire lexica:
Algemeen letterkundig lexicon (2012) (online lexicon van literaire termen)
Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002)

Een site over de de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur:
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/index.html

Ruth liet ons weten dat Open Universiteit een gratis online cursus "Literair lezen" aanbiedt:
http://www.openuniversiteit.nl/eCache/DEF/2/19/980.html

Je kan uiteraard ook op Wikipedia terecht: bijvoorbeeld hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaalanalyse

Krista maakte ons nog attent op volgende twee sites:

 

http://portal.ovo-zaanstad.nl/sites/brc/schoolvakken/ckv/Kijkwijzers%20CKV/Leeswijzer%20Literatuur.htm

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.